Zpět na stránky MDH Legal s.r.o.

Vymáhání pohledávek skupiny Premiot

Advokátní kancelář MDH Legal, s.r.o. nabízí své služby v oblasti insolvenčního práva pro věřitele skupiny PREMIOT. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že nedošlo k výplatě již splatných jistin u dluhopisů, které byly splatné na konci roku 2022, přičemž splatnost dluhopisů byla k 31. 12. 2022. V této věci se na nás již obrátila řada klientů.

Investiční skupinu Premiot Group založil český podnikatel Ondrej Spodniak spolu se svými partnery. V oblasti nemovitostí a investic se pohybuje už od roku 1999, kdy založil svou první firmu. Od roku 2011 podnikal v oblasti hotelového developmentu na Srí Lance a v Indii, odkud se po čtyřletém pobytu vrátil zpět do Česka s vizí vybudovat investiční skupinu.

Premiot Group se kromě realitního developmentu a investic do výnosových nemovitostí zabývá také investicemi do majetkové účasti ve středních a velkých podnicích.

Svou strategii staví na konzervativním přístupu se zaměřením na typovou, časovou i geografickou diverzifikaci, aby tak zajistila dlouhodobý a stabilní růst spravovaného portfolia.

Zdroj: www.premiot.com

Mám pohledávku u skupiny PREMIOT, jak mám dále postupovat?

MDH Legal, s.r.o. nabízí zastupování věřitelů, příp. skupin věřitelů v rámci případného insolvenčního řízení společností ze skupiny PREMIOT. Věřitelé mohou využít dlouholeté zkušenosti našeho týmu s vymáháním pohledávek. Náš tým se skládá ze zkušeného týmu advokátů, kteří mají dostatečné odborné a kapacitní možnosti pro řešení Vašeho případu. Společník naší kanceláře Mgr. Bc. Michal Hora je rovněž insolvenčním správcem.

Nejsme advokátní kanceláří, která pohledávky vykupuje, po celou dobu řízení věřitel zůstane vlastníkem pohledávky/dluhopisu. Nabízíme komplexní právní poradenství, vč. návrhu možného řešení.

Pro posouzení věci je důležité zaslání podkladů, kde Klienti mohou využít online formulář přiložený níže, příp. emailovou adresu premiot@mdhlegal.cz.

Věřitelé společností ve skupině, kteří mají své nároky založeny na dluhopisu či směnce a splatnost těchto cenných papírů již uplynula, mají možnost spojit se naším prostřednictvím s ostatními věřiteli a společně postupovat při vymáhání svých nároků.

Mgr. Bc. Michal Hora, advokát a společník MDH Legal, s.r.o.
Mgr. et Mgr. David Průša, advokát a společník MDH Legal, s.r.o.
Kontaktujte nás
Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte prosím tento formulář a my Vás budeme kontaktovat.