Zpět na stránky MDH Legal s.r.o.

Informace pro věřitele společnosti Energetický holding Malina, a.s.

Advokátní kancelář MDH Legal, s.r.o. oznamuje, že převzala právní zastoupení společnosti Energetický Holding Malina, a.s., IČ 109 31 201, se sídlem Krakovská 583/9, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, v rámci insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení reorganizace a bude rovněž ji právně zastupovat v insolvenčním řízení.

„Podání insolvenčního návrhu pro hrozící úpadek spojeného s návrhem na povolení reorganizace pro věřitele znamená, že své pohledávky vůči Malině budou muset uplatnit u insolvenčního soudu přihláškou na příslušném formuláři. Již jsme zaznamenali, že někteří kolegové advokáti či advokátní kanceláře klienty Maliny zastupují. V rámci maximální otevřenosti a transparentnosti vedení Maliny zveřejní jejich jména na svých internetových stránkách, aby se i další klienti Maliny mohli na tyto kanceláře obrátit. Cílem reorganizace je dokončení rozdělaných instalací, restrukturalizace společnosti, snížení nákladů spojených s provozem společnosti, aby společnost současný stav překonala, dostála svým závazků v co nejvyšší možné míře a byl zachován i dál její provoz,” sdělil Mgr. Bc. Michal Hora, advokát a společník MDH Legal, s.r.o.

Pro zákazníky Maliny a další věřitele jsou veškeré informace zveřejněny na internetových stránkách www.malina.cz.

Důležité odkazy:

Důležité kontakty:

Mgr. Bc. Michal Hora, advokát a společník MDH Legal, s.r.o.
Mgr. et Mgr. David Průša, advokát a společník MDH Legal, s.r.o.